YaAAtR – Yet a Another A-type Restoration

Wanhuksen restaurointi video

Tällä videolla aletaan restauroimaan kovia kokenutta Wanhusta. Kulkimessa on paljon alkuperäistä ja paljon itsekorjattua ja viriteltyä. Korjauksia materiaaleilla, joita ei ole aikaisemmin välttämättä käytetty.