Wanhuksen restaurointi video
Huvi

YaAAtR – Yet a Another A-type Restoration

4.5.2017

Tällä videolla aletaan restauroimaan kovia kokenutta Wanhusta. Kulkimessa on paljon alkuperäistä ja paljon itsekorjattua ja viriteltyä. Korjauksia materiaaleilla, joita ei ole aikaisemmin välttämättä käytetty.