Suomen 2CV -Killan syyskokouksen päätökset

Suomen 2CV-Kilta ry:n syyskokous pidettiin 1.10.2023 Kuopiossa. Osallistujia oli 68.

Kokouksen puheenjohtajana oli Kari Halonen ja sihteerinä Killan Skriba Pekka Vainio. Pöytäkirjan tarkastajina ääntenlaskijoina olivat Mervi Tuomainen ja Heidi Paavola.

Henkilövalinnat:

Oltermanni: Kimmo Heinonen, uusi, Hesan jaos

Isämestari: Markku Lempiäinen, uusi, Uudenkaupungin jaos

Matroona: Marjukka Kallio, jatkaa

Hupimestari: Raine Taivainen, jatkaa

Juridicus Magnificus: Kari Halonen, uusi, Joensuun jaos

Varajäsen: Ilpo Luoma-aho, jatkaa, tietoliikenne ja webmaster

Varajäsen: Lasse Suhonen, jatkaa, ClubShop-myynti

Tilintarkastaja: Nexia / Juhani Loukusa, jatkaa

Toiminnan tarkastaja: Esa Lehtineva, jatkaa

Jäsenmaksun suuruus

Päätettiin korottaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 30 eurosta 40 euroon ja perheenjäsenen jäsenmaksu viidestä kymmeneen euroon.