Katsastuslaki muuttuu

Lehdistötiedote

Katsastusaika

Katsastuslain uudistus harventaa henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastusväliä nykyisestä. Uusi katsastuslaki astuu voimaan 20.5.2018. 

Seuraavan katsastusajankohdan saa selville rekisteröinti- tai katsastustodistuksesta tai Trafin sähköisistä asiointipalveluista. Auton omistajan tai haltijan ei tarvitse erikseen ottaa selville katsastusajankohtaa; katsastajat huolehtivat, että tieto seuraavasta katsastusajankohdasta merkitään auton tietoihin.

Katsastusväli muuttuu

Uuden lain tultua voimaan auto on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana. Tämän jälkeen auto on katsastettava joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaat autot on katsastettava vuosittain.

Lakimuutos tulee voimaan siirtymäajan jälkeen. Seuraava katsastus määräytyy edellisen katsastuksen mukaan. Vasta kun auto katsastetaan uuden lain voimassaoloaikana, seuraavan katsastuksen ajankohta määräytyy uuden lain mukaan. 

Katsastusajankohtaa voi muuttaa

Jatkossa auton katsastuspäivä määräytyy edellisen katsastuksen mukaan, eikä enää käyttöönottopäivän mukaan. Katsastusajankohtaa on helppo siirtää katsastuttamalla auto sopivana ajankohtana, jolloin seuraava katsastusajankohta siirtyy samaan ajankohtaan. 

Ketä muutos koskee?

Muutos koskee henkilö- ja pakettiautoja ja raskaita nelipyöriä (esimerkiksi mönkijät). Mopoautojen (kevyet nelipyörät), raskaan kaluston ja O2-luokan perävaunujen katsastusväli säilyy entisellään. 

Esimerkkejä

  • Auto, joka on otettu käyttöön ennen 20.5.2009 katsastetaan vuosittain, kuten tähänkin saakka. 
  • Auto, joka on otettu käyttöön 20.10.2009, katsastetaan seuraavan kerran viimeistään 20.10.2018.
  • Auto, joka on otettu käyttöön 20.5.2018, katsastetaan ensimmäisen kerran viimeistään 20.5.2022, neljä vuotta käyttöönottopäivästä.
  • Auton voi katsastaa 20.5.2018 alkaen haluttuna ajankohtana, millä voi muuttaa seuraavan katsastuksen ajankohtaa.

Lähde: Trafi