Wanhuksen Ducellier säätörele 6V

Kaksi tolppainen Dusellier säätörele

Tuo toinen yksikärkinen tolppa on niin sanottu takavirta rele, joka vetää kärjen kiinni silloin kun laturin tuottama jännite on suurempi kuin akun jännite. Silloin tolpan käämissä kulkee virta niin päin että magneetti vetää kärjen kiinni ja tapahtuu akun lataantuminen. kun kierrokset koneessa pienenee riittävän alas lataus jännite tippuu alas, jolloin akun jännite jää suuremmaksi, tapahtuu virran kulku akusta laturin läpi runkoon, jolloin tolpan mangneetti muuttuu toisen kätiseksi ja pukkaa takavirta releen auki estäen akun purkautumisen laturin käämin kautta runkoon.
Se oli siis se ensimmäinen tolppa. ”’Kuva 1”’

Nyt se toinen tolppa on sitten se jänniteen säätäjä jossa on kärki pari. Näiden jomman kumman kärjen kautta kulkee mangnetointi virta laturin kenttä käämiin, mitä korkeampi jännite on sen korkeampi on latauksen tuottamakin jännite. Nyt jännitteen säätäjän jousi voimaa säätämällä sovitetaan laturin antama jännite eli voltti sopivaksi, mikä 6 voltin systeemissä on sellainen 7.5 volttia. Siinä säätäjässä on sen vuoksi kaksi kärkeä, että toisen kärjen kautta menevässä mangnetointi virrassa on isompi vastus ja toisessa pienempi. Kun vastus on isompi niin mangnetointi virta pienenee ja lataus jännite laskee ja jos mangnetointi virta menee pienemmän vastuksen läpi lataus jännite suurenee. Siis kun kärjen jäykkyys on säädetty kohdalleen tapahtuu tässä kärki parissa koko ajan värinää kun lataus jännite laskee ja nousee jatkuvasti pysyen kuitenkin keskimäärin oikeana. Kärkien vaihto reaktio on niin nopea että lataus jännite mittarillakin näyttää tasaiselta. ”’Kuva 2”’

Nyt kun lataus jännitettä katsoo voltti mittarilla täytyy se korkeimmilla kierroksilla olla se 7.5 volttia ja kun kierroksia hiljaa laskee näkyy mittarilla lievää jännitteen alenemista kunnes jännitteen säätäjä kytkee pienemmän vastuksen kautta mangnetointi virran, jolloin jännite korjautuu kohdalleen,, jos kierroksi lasketaan lisää lähtee jännite taas laskeen ja se aiemmin mainittu takavirta rele aukeaa ja lataus loppuu, näin estetään akun purkaantuminen. Näin siis tasavirta latauksen jännitteen säätö kaksitolppaisella releellä.

Mangnetointi virta Ducellier säätäjällä kulkee akulta jännitteensäätäjän läpi laturin kenttäkäämiin jonka toinen pää on kytketty runkoon..

ParisRone säätäjällä taas mangnetointi virta otetaan laturin plus hiileltä kenttäkäämiin ja käämin toinen pää menee jännitteen säätäjälle joka maattaa säätökärkien ja vastusten läpi mangnetointi virran runkoon.

Eli toiminto on kummassakin periaatteessa sama, virran kulku suunta vain on kummassakin eri suuntaan.

—-

Vaihto virta lataus on sitten toinen tarina ja tämä edellä ei koske sitä, se toimii toisin, paitsi että tuo jännitteen säätö tapahtuu aivan samalla lailla jos on mekaaninen säädin,, mutta siinä ei tarvita tuota taka virta relettä, koska laturissa olevat diodit estävät akun virran kulkemasta takaisin päin laturille, toimien siten takavirta releenä ja samalla tasa suuntaavat jännitteen kun laturi tuottaa monivaiheista vaihto virtaa, jolloin laturista saadaan isommat tehot verrattuna yksivaiheiseen tasavirta laturiin…

Wanhuksen Ducellier säätörele 6V

Kaksi tolppainen Dusellier säätörele

Tuo toinen yksikärkinen tolppa on niin sanottu takavirta rele, joka vetää kärjen kiinni silloin kun laturin tuottama jännite on suurempi kuin akun jännite. Silloin tolpan käämissä kulkee virta niin päin että magneetti vetää kärjen kiinni ja tapahtuu akun lataantuminen. kun kierrokset koneessa pienenee riittävän alas lataus jännite tippuu alas, jolloin akun jännite jää suuremmaksi, tapahtuu virran kulku akusta laturin läpi runkoon, jolloin tolpan mangneetti muuttuu toisen kätiseksi ja pukkaa takavirta releen auki estäen akun purkautumisen laturin käämin kautta runkoon.
Se oli siis se ensimmäinen tolppa. ”’Kuva 1”’

Nyt se toinen tolppa on sitten se jänniteen säätäjä jossa on kärki pari. Näiden jomman kumman kärjen kautta kulkee mangnetointi virta laturin kenttä käämiin, mitä korkeampi jännite on sen korkeampi on latauksen tuottamakin jännite. Nyt jännitteen säätäjän jousi voimaa säätämällä sovitetaan laturin antama jännite eli voltti sopivaksi, mikä 6 voltin systeemissä on sellainen 7.5 volttia. Siinä säätäjässä on sen vuoksi kaksi kärkeä, että toisen kärjen kautta menevässä mangnetointi virrassa on isompi vastus ja toisessa pienempi. Kun vastus on isompi niin mangnetointi virta pienenee ja lataus jännite laskee ja jos mangnetointi virta menee pienemmän vastuksen läpi lataus jännite suurenee. Siis kun kärjen jäykkyys on säädetty kohdalleen tapahtuu tässä kärki parissa koko ajan värinää kun lataus jännite laskee ja nousee jatkuvasti pysyen kuitenkin keskimäärin oikeana. Kärkien vaihto reaktio on niin nopea että lataus jännite mittarillakin näyttää tasaiselta. ”’Kuva 2”’

Nyt kun lataus jännitettä katsoo voltti mittarilla täytyy se korkeimmilla kierroksilla olla se 7.5 volttia ja kun kierroksia hiljaa laskee näkyy mittarilla lievää jännitteen alenemista kunnes jännitteen säätäjä kytkee pienemmän vastuksen kautta mangnetointi virran, jolloin jännite korjautuu kohdalleen,, jos kierroksi lasketaan lisää lähtee jännite taas laskeen ja se aiemmin mainittu takavirta rele aukeaa ja lataus loppuu, näin estetään akun purkaantuminen. Näin siis tasavirta latauksen jännitteen säätö kaksitolppaisella releellä.

Mangnetointi virta Ducellier säätäjällä kulkee akulta jännitteensäätäjän läpi laturin kenttäkäämiin jonka toinen pää on kytketty runkoon..

ParisRone säätäjällä taas mangnetointi virta otetaan laturin plus hiileltä kenttäkäämiin ja käämin toinen pää menee jännitteen säätäjälle joka maattaa säätökärkien ja vastusten läpi mangnetointi virran runkoon.

Eli toiminto on kummassakin periaatteessa sama, virran kulku suunta vain on kummassakin eri suuntaan.

—-

Vaihto virta lataus on sitten toinen tarina ja tämä edellä ei koske sitä, se toimii toisin, paitsi että tuo jännitteen säätö tapahtuu aivan samalla lailla jos on mekaaninen säädin,, mutta siinä ei tarvita tuota taka virta relettä, koska laturissa olevat diodit estävät akun virran kulkemasta takaisin päin laturille, toimien siten takavirta releenä ja samalla tasa suuntaavat jännitteen kun laturi tuottaa monivaiheista vaihto virtaa, jolloin laturista saadaan isommat tehot verrattuna yksivaiheiseen tasavirta laturiin…