2CV-Killan tiedotuksia [Automies lehti vuosien takaa]

Automies-lehdessä on tästä numerosta lähtien aina palsta, johon kerätään erilaisia 2CV-Kiltaa koskevia tiedotteita. Tässä erittäin aktiivisesti toimivassa ja monessa suhteessa varsin erikoislaatuisessa killassa on jäseniä jo nyt 1 100.

Mikä on 2 CV-Kilta ja kuinka siihen pääsee?

2 CV-Kilta, joka perustettiin v.1962, on suljettu seura, joka hyväksyy jäsenikseen vain 2 CV:n ja ajokortin omistajat. Killan nimi on pyhä, eikä sitä saa turhaan lausua, siksi siitä käytetään lyhennystä FSA ja jokapäiväisessä puheessa vain 2 CV-Kilta. Killan säännötkin ovat salaiset, mutta niistä alla lyhennettynä seuraava:

FSA:n johtava sääntö on: 2 CV kaikkien ja kaikki 2 CV:n puolesta!

FSA:n jäsenistö, vuosittaista mööttiä lukuunottamatta, on tasaarvoista, ikään ja sukupuoleen katsomatta, mutta möötissä jäsenet ovat mestareita ja kisällejä. Myös oppipojat on hyväksytty mööttiin mukaan vaikkakin ilman äänioikeutta.

Tässä tulivatkin jo jäsenten eri arvoasteet ja seuraavassa heille asetetut henkilökohtaiset vaatimukset hieman lähemmin: Uusi jäsen, joka on vakuuttanut täyttävänsä em. jäsenedellytykset (eli omistaa ajokortin ja 2 CV:n), on oppipoika tai -tyttö olipa hän ajanut 2 CV:llään ennen liittymistään vaikka kuinka kauan tai paljon.

Kisälliksi pääsyn edellytyksenä on edellisten lisäksi , että ao. on ollut Killan jäsen ainakin vuoden ja sinä aikana ajanut 2 CV:llään ainakin 15 000 km. Nämä ehdot on molemmat täytettävä. Lisäksi on kisällikirjan saannin edellytyksenä ollut osallistuminen Killan mööttiin, koska Kilta-arvot on voinut saada vain möötissä. Koskee siis myös alla seuraavia Kilta-arvoja.

Mestariksi tuloon tarvitaan kisällinä kahden vuoden nuhteeton “palvelus” tai 30 000 2 CV-kilometriä lisää. Eli tähän mennessä yhteensä Killan jäsenyysaikana vähintäinkin 45 000 km.

Vapaamestariksi voi päästä olemalla persona grata, jonka raati katsoo ansioituneen Killan touhuissa, tai jäsen, joka on uskollisesti 2 CV:llään 75 000 km taivaltanut. 30 000 km tarvitaan siis lisää edelliseen. Aikarajoitusta ei ole.

Uskottomuus 2 CV:lle on siis este vapaamestarin arvoon. Käytännössä se merkitsee sitä, että ei pidä välillä vaihtaa muun merkkiseen autoon, koska se jo sinänsä on aihe Killasta eroamiselle ja erottamiselle. Tämä koskee tietenkin kaikkia kiltalaisia ikään, arvoon ja sukupuoleen katsomatta.

Kaikki edellä sanotut jäsenistöä koskevat asiat käsitellään möötissä. Sitä vastoin vuotuiskokous, joka pidetään kerran vuodessa, valitsee Killan jäsenistön keskuudesta Killalle raadin ja virkamiehet, joiden tehtävänä on hoitaa Killan rahavaroja sekä suunnitella ja toteuttaa Killan juokseva toiminta.

Vuotuiskokous on se, joka lausuu painavan sanansa Killan toiminnan suhteen ja hyväksyy tai tuomitsee raadin ja virkamiehistön teot.

FSA-Killan säännöt painottavat sitä, että jäsenten tulee yli kaiken rakastaa 2 CV:tään ja siitä kaikki ilo irti ottaa, mutta koska, kuten sanottu, säännöt ovat salaiset, niitä ei voi tässä enempää siteerata. Möötissä Iuetetaan säännöt ja silloin on jäsenillä taas mahdollisuus kuulla ne tarkemmin.

Jäseneksi pääsyn käytännölliset toimenpiteet:

  1. Täytetään Liittymislomake. Niitä saa kaikilta Citroen-piiriedustajilta ympäri Suomen, alajaosten jaosporvareilta sekä Korpivaaran mainososastolta, Salomonkatu I 7, 00 I 00 Helsinki 10. Liittymislomake tulee täytettynä lähettää Korpivaaran mainososastolle, joka hoitaa Killan jäsenkortistoa sekä tiedotusten, merkkien ym. postituksen. Liittymislomakkeen lähettämisen voi myös hoitaa joko Citroen-piiriedustajan tai jaosporvarin kautta, joka hoitaa lomakkeen edelleen postittamisen.
  2. Maksetaan jäsenmaksu, jonka kutakin toimintakautta varten määrää Killan vuotuiskokous. Jäsenmaksun tilillepanokortteja on saatavana samoista paikoista kuin liittymislomakkeitakin. Kuittiosa jää jäsenelle jäsenkortiksi.
  3. Kiltamerkit (2 kpl) lähetetään Korpivaara Oy:n mainososastolta heti kun jäsenmaksu on tullut perille Killan postisiirtotilille, Killan tiedotus ja Automies-lehti alkavat myös tulla. Merkkien viralliset paikat 2 CV:ssä ovat; edessä: vasen etulokasuoja, takana: takaluukun vasen yläkulma. Kun yllä mainitut kolme kohtaa on hoidettu, on nakija virallisesti 2 CV-Killanjäsen.

Tiedotuksia:

Kiltakansa saa oman lehden Korpivaaran kauppayhtiö on hyväksi nähnyt itseänsä tarjota Killan tiedonannot tulevana vuonna oikiaksi aviisiksi hoitamaan. Konsa Killan Raati nyt tarjouksen hyväksynnällä siunannut on, aviisin myös syntymän pitää.

Aviisin toimitustyön on Raati asianhoidollisten syitten vuoksi nähnyt oikeaksi Korpivaaran huolehdintaan jättää. Asiaintilan näin ollen se on mainitun kauppayhtiön mainososastolta hyväksynyt aviisin päätoimittajaksi kisälli Markku Tammisen. Kumminkin mainittakoon, että scriba Killan asioita aviisia varten edelleenkin toimittaa, kuten Vuotuiskokouksen päätös on. Aviisia määrä on vuotuisesti kahdeksan kertaa uloslyöttää. Tarkemmat julkaisemisen päivämäärät kuin myös kirjoitusten sisään jättöajat julkituodaan myöhemmin. Aviisin esikoisnumero kuitenkin uloslyödään helmikuun alussa. Mikäli siinä asioitanne haluatten tiettäväksi tehdä kirjoitelmanne Markku Tammiselle lähettäkäät.

Koska nyt pränttäyksessä pois monistuksesta joudutaan ja offsetmenetelmän käytäntöön päästään, on fotograafein käyttämiselle paremmat mahdollisuudet. Niin, ettäs jos kirjoitelmiinne liittyväisiä fotograafeja käsillä on, ne mukaan Iiittäkäät. Kumminkin huomioon ottakaa, että valokuvain määrä yhtä aviisia kohden rajoitettu on. Koskas näin on, elkäät kallella kypärin kulkeko, vaikkas ei kaikkia kuvia präntättäisikään.

Automies lehti vuosien takaa